Jer mi štitimo vrijedne..

Firma Besser d.o.o.
sa sjedištem u Sarajevu osnovana je 2001. godine


s ciljem da postane vodeći distributer osobnih zaštitnih sredstava u Bosni i Hercegovini. Želimo pridobiti naše partnere kvalitetom proizvoda i usluga koje u kombinaciji omogućuju kvalitetno i sigurno poslovanje svake kompanije.


Opširnije